Bezpieczeństwo i estetyka – łańcuchy stalowe w miastach

Bezpieczeństwo ruchu pieszych to ważna część dbałości o jakość życia mieszkańców miast. Tam, gdzie ruch jest największy, nie zawsze da się wytyczyć jasne i wyraźne granice, których piesi nie powinni przekraczać. Niejednokrotnie można dostrzec osoby, które przechodzą przez ulice – również te najbardziej ruchliwe – w niedozwolonych miejscach.

parking

Narażają tym samym siebie na utratę zdrowia, a kierowców samochodów na spore problemy. Stalowe łańcuchy, które umieszcza się na granicy chodnika i jezdni to element, który może pomóc w poprawieniu bezpieczeństwa ruchu pieszych. Na szczęście takich łańcuchów pojawia się w miastach coraz więcej. 

Stalowy łańcuch – ozdabia czy szpeci miasto?

Łańcuchy stalowe można spotkać w wielu częściach miasta. Nie tylko wytyczają granicę między chodnikiem a jezdnią, ale są również dodatkiem na różnego rodzaju skwerach, w parkach oraz na deptakach i starówkach miast. Stalowych łańcuchów można użyć wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przejścia i oznaczenie, że kończy się dostęp dla pieszych. Zdarza się, że stalowe łańcuchy otaczają różnego rodzaju pomniki, tym samym zdecydowanie ograniczając ich niszczenie przez mieszkańców i turystów. Można je często spotkać także na terenach zielonych, gdzie stanowią granicę pomiędzy ścieżką a trawnikiem bądź żywopłotem. To dobry sposób na zabezpieczenie roślin przed podeptaniem i połamaniem.

Powstaje pytanie, czy tego typu zabezpieczenia nie są elementem, który niekorzystnie wpływa na wizerunek miasta. Warto tutaj zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania łańcuchów stalowych oraz na wygląd słupków, do których są przymocowane. Często można spotkać łańcuchy stalowe, które doskonale wpasowują się w charakter danej przestrzeni. Słupki do ich mocowania wykonane są w taki sposób, by swoim stylem i wyglądem pasowały do miejsca, w którym zostały ustawione. Wówczas nie może być mowy ani o przypadkowości, ani o tym, że jest to element małej architektury miejskiej, który szpeci miasto. W dodatku jest to ozdoba bardzo trwała, odporna na zmienną pogodę.

Poprawa bezpieczeństwa dzięki łańcuchom stalowym

Łańcuchy zazwyczaj nie są ustawiane po to, by całkowicie zablokować dostęp do danego miejsca, budynku czy pomnika. Bez trudu można je przecież przeskoczyć, nie wymaga to żadnej większej sprawności fizycznej. Są jednak wyraźnym oznaczeniem tego, gdzie wchodzić można, a gdzie nie. U większości ludzi stanowi to jasną granicę, której raczej nie przekraczają. 

W przypadku ścieżek i chodników, które biegną wzdłuż ulic, łańcuchy odgrywają bardzo istotną rolę. Są realnym zabezpieczeniem przed wejściem na jezdnię, a także zniechęcają do przechodzenia przez nią w niedozwolonych miejscach. Bardzo istotnie wpływają również na bezpieczeństwo najmłodszych. Małym dzieciom znacznie trudniej pokonać barierę, jaką stanowi łańcuch, co znacząco ogranicza ryzyko, że wbiegną na ulicę. Nic więc dziwnego, że samorządy coraz częściej decydują się na umieszczanie takich zabezpieczeń w poszczególnych miastach.