Kiedy dokonywać przeglądów urządzeń UTB?

Urządzenia transportu bliskiego (UTB) znajdują się w wielu przedsiębiorstwach i często są kluczowe ze względu na wykonywane prace. Należy zadbać, aby eksploatacja takich urządzeń była bezpieczna. To wiąże się z koniecznością dokonywania regularnych przeglądów UTB.

Pod określeniem UTB kryje się bardzo wiele urządzeń, które służą do transportu ludzi i materiałów na ograniczoną odległość. Transport może odbywać się zarówno w poziomie, jak i pionie. Najczęściej używane urządzenia UTB to suwnice, żurawie, dźwigniki, wyciągi, podesty ruchome, dźwigi i podesty ruchome. Urządzenia te podlegają dozorowi technicznemu i muszą być poddawane regularnym przeglądom konserwacyjnym.  

Przegląd UDT

Ze względu na to, że urządzenia UTB podlegają dozorowi technicznemu, musi być wykonywane badanie i przegląd UDT. Badania są przeprowadzane w obecności właściciela urządzenia UTB lub jego pełnomocnika, konserwatora i operatora. Terminy określonych badań UTD zależą od rodzaju urządzenia UTB.

Urządzenia transportu bliskiego podlegają w trakcie eksploatacji następującym badaniom:

  • okresowe – dla urządzeń UTB objętych pełnym dozorem technicznym;
  • doraźne kontrolne – dla urządzeń UTB objętych ograniczonym dozorem technicznym;
  • doraźne eksploatacyjne – wynikają z bieżących potrzeb, jakie mogą się pojawić w czasie eksploatacji urządzenia;
  • doraźne powypadkowe lub poawaryjne – konieczne po wystąpieniu niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia albo po nieszczęśliwym wypadku, który zaistniał w czasie eksploatacji urządzenia UTB.

Przeglądy konserwacyjne urządzeń UTB

Należy także dokonywać przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193, poz.1890). Przeglądy konserwacyjne większości urządzeń UTB powinny być wykonywane co 30 dni. Jest jednak kilka wyjątków. Co 60 dni należy dokonywać przeglądów konserwacyjnych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dźwigów towarowych małych i towarowych bez prawa wstępu osób do kabiny, podestów ruchomych stacjonarnych, żurawi przenośnych. Natomiast co 90 dni konieczne są przeglądy konserwacyjne wciągników i wciągarek z napędem ręcznym, suwnic z napędem ręcznym, żurawi z napędem ręcznym i wyciągów towarowych. Co 180 dni konserwacji podlegają dźwigniki stałe, przewoźne i przenośne, a także podesty ruchome załadowcze.

koparka

Badania techniczne i przeglądy konserwacyjne, w tym przegląd UDT, są konieczne nie tylko po to, aby wypełnić obowiązujące prawo, ale głównie po to, żeby zapewnić ich bezpieczną eksploatację. Warto o tym pamiętać i pilnować wszystkich terminów badań.