Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy – jak przebiegają?

BHP jest skrótem od wyrażenia „bezpieczeństwo i higiena pracy”. BHP zajmuje się kwestiami związanymi z miejscem pracy, takimi jak ergonomia, zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa pracy, aspektami psychologicznymi czy warunkami, jakie muszą spełniać miejsca pracy. Jak przebiegają szkolenia BHP? Odpowiadamy w niniejszym artykule!

Kto może przeprowadzić szkolenia BHP?

Obecnie pracodawcy mogą organizować i prowadzić szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Mogą również zwrócić się do jednostek organizacyjnych o przeprowadzenie takiego szkolenia w ich imieniu, jeśli chcą, aby było ono bardziej specjalistyczne lub zaawansowane niż to, co mogą zaoferować. Firm specjalizujących się w tym jest bardzo dużo. Jeśli interesuje cię Kraków, będzie to między innymi BHP-Center.

Jak wyglądają szkolenia BHP?

Według prawa kursy BHP dzielimy na dwa szkolenia: wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne

Każdy pracownik musi przejść wstępne szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy. Obejmuje ono zasady i przepisy obowiązujące na danym stanowisku, a także wiedzę na temat zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy oraz sposobów właściwego zapobiegania im. Bez tego typu szkolenia osoba zatrudniona nie mogłaby w ogóle zostać dopuszczona do pracy na danym stanowisku.

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. 

Instruktaż ogólny służy temu, aby zapoznać pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy. Obejmuje to środki ostrożności związane z pracą oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, które obowiązują wszystkich pracowników bez względu na wielkość firmy.

Druga część wstępnego szkolenia BHP, instrukcja stanowiskowa, jest przeprowadzana przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego. Osoba prowadząca tę sesję musi pokazać pracownikom, w jaki sposób powinni wykonywać przydzielone im zadania zawodowe w pracy oraz zapoznać ich z ryzykiem zawodowym w danej dziedzinie, a także z zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania tych zadań.

Osoby, które zatrudnione są na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia oraz osoby na stanowiskach robotniczych muszą przejść szkolenie stanowiskowe.

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest poszerzeniem i przypomnieniem wiedzy zdobytej wcześniej. Ich powtórzenie dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjnych, biurowych, zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, robotniczych czy technicznych. Powinni je także odbyć pracownicy, którzy zatrudnieni są na stanowiskach, na których mogą wystąpić czynniki niebezpieczne dla zdrowia. 

Szkolenia BHP są niezwykle istotne – bez nich pracownik nie może rozpocząć pracy. To ważne, abyśmy wiedzieli, jakie zagrożenia mogą nas spotkać i jak sobie z nimi radzić. Dlatego też jeżeli decydujemy się na firmę zewnętrzną, warto sprawdzić jej opinie i wybrać tę, która będzie najbardziej profesjonalna.